Zasady udzielania wsparcia

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej
i opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy skierowanych do każdego Uczestnika Projektu, w tym:

a)Identyfikacja potrzeb z Indywidualnym Planem Działania

b)Pośrednictwo pracy

c)Poradnictwo zawodowe

Kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu, zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania.