Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy obejmie 3 spotkania indywidualne po 2h, tj. 6h na Uczestnika Projektu. Zajęcia odbywać się będą z pośrednikiem pracy. Pośrednik przedstawi Uczestnikowi Projektu rozpoznanie lokalnego rynku pracy, oferty pracy, spotkania z pracodawcami, skieruje Uczestników spełniających kryteria pracodawców, do określonych miejsc pracy.