Pośrednictwo pracy

Zapraszamy do zapoznania  się z aktualnym harmonogramem zajęć w Kołobrzegu:
GR 1:
Pośrednictwo pracy Gr 1 – Kołobrzeg
GR 7:
Pośrednictwo pracy Gr 7 – Kołobrzeg
GR 9:
Pośrednictwo pracy Gr 9 – Kołobrzeg

Zapraszamy do zapoznania  się z aktualnym harmonogramem zajęć w Masłowicach:
GR 3:
P0średnictwo pracy Gr 3 – Masłowice

Zapraszamy do zapoznania  się z aktualnym harmonogramem zajęć w Choszcznie:
GR 2  i 4:
Pośrednictwo pracy Gr 2 i 4 – Choszczno
Pośrednictwo pracy Grupa 2 i 4 – Choszczno

Zapraszamy do zapoznania  się z aktualnym harmonogramem zajęć w Szczecinie
GR 5:
Pośrednictwo pracy Gr 5 – Szczecin
GR 6:
Pośrednictwo pracy Gr 6 – Szczecin
GR 8:
Pośrednictwo pracy Gr 8 – Szczecin
GR 10:
Pośrednictwo pracy GR 10 – Szczecin