Poradnictwo zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem zajęć w Kołobrzegu:
GR 1:
Poradnictwo zawodowe GR 1 – Kołobrzeg

Poradnictwo zawodowe Gr 7 – Kołobrzeg

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem zajęć w Choszcznie:
GR 2 i 4:

Poradnictwo zawodowe Gr 2 i 4 – Choszczno

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem zajęć w Szczecinie:
GR 5:

Poradnictwo zawodowe GR 5 – Szczecin

GR: 8:

Poradnictwo zawodowe GR 8 – Szczecin

GR: 10:

Poradnictwo zawodowe GR 10 -Szczecin