Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie Szansa dla Młodych. W tej zakładce znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne do pobrania. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych , pocztą, mailowo, osobiście w biurze projektu lub w siedzibie Beneficjenta (ul. Skromna 5, 20-704 Lublin)
(uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu)

Regulamin projektu Szansa Dla Młodych

1. Formularz rekrutacyjny Szansa dla Młodych

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

3. Zobowiązanie do przekazania informacji

4. Oświadczenie o zatrudnieniu( dla osób pracujących)

5. Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

6. Zgoda opiekuna (dla osoby niepełnoletniej)